Frivilliga Radioorganisationen

FRO Norrbotten Södra

FRO Norrbotten södra

Kontaktinformation

Felaktig indata 63

Radiobunkern 100 år

 

Radiobunkern 100 år

 

 

Radiobunker entréver2

 

Onsdagen de 13 juli anordnade föreningen Boden Radio först i etern ett
arrangemang med anledning av att bunkern firade 100år. FRO Norrbotten södra
medverkade och aktiverade den specialsignal som tagits fram. För att göra
detta möjligt har ett omfattande förarbete lagts ned i form av planering,
beställning av specialsignalen, upptryckning av QSL kort och när
jubileumsdagen närmade sig vidtog arbetet med antenner och strömförsörjning.
Hf antenner placerades i den omgivande terrängen och elförsörjning
arrangerades med batterier, alternativt elström från MOLOS-gruppens elverk.
Ett antal medlemmar aktiverade under dagen  ett fletal amatörband, med den
speciella anropssignalen SF100SAI. Samtidigt genomförde MOLOS-gruppen också
en kvartalstest, vilket innebar att vi kunde samutnyttja resurser. Fyra
Hf-stationer aktiverades där ett antal QSO genomfördes med både telefoni och
telegrafi. Vädret var strålande vilket innebar att många sökte sig ut till
platsen, tyvärr var inte radiokonditionerna lika bra och eftermiddagen bjöd
dessutom på en del åskmuller som gjorde att stationer stängdes och antenner
kopplades ur under några korta perioder. En jämn ström av besökare med många
intresserade som stannade till och tittade på amatörradioaktiviteten.
MOLOS-gruppen besöktes också där man fick en beskrivning av resursen och
dess uppgifter. FRO svarade också för trafikdirigeringen eftersom vägen till
Bunkern är väldigt smal och parkeringsytan begränsad så fanns det all
anledning att styra upp trafikflödet. Arrangemanget besöktes av flertalet
media och flera reportage sändes i lokala media.

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6472627

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/portarna-till-bunkern-oppnades

http://www.bodenradio.se/

 

 Lennart aktiverar SA100SAIver2

Lennart aktiverar SF100SAI

Radiobunkern med antennutgångver2

Antenn utgångarna från radiobunkern

MOLOS kvartalstestver2

MOLOS kvartalstest

 

Fönsterver2

Fönster radiobunkern

 Del av antennmastver2

Rester av trämast

Aktiviteter Norrbotten Södra

Webredaktörutbildning.

 

Vi har varit i Hallsberg och inhämtar kunskap i den ädla konsten att göra en hemsida.

Det är närmast förbundets hemsida som är prioriterad, men också avdelningarnas sidor. 

Det som behövs nu, från läsarna av hemsidan, är redaktionell hjälp med innehållet.

Berätta och fotografera, så skriver vi och publicerar. 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök